SEKSUELLE OVERGREB 

Psykolog Ea Ancher – Vesterbro – København

HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB?

Seksuelle overgreb kan foregå på mange måder, så det kan være svært at komme med én definition, der er dækkende for alle typer overgreb, men verdensundhedsorganisationen WHO definerer overordnet seksuelt misbrug af børn på denne måde:

Seksuelle overgreb mod børn er, hvis man inddrager børn i seksuelle aktiviteter, som de på grund af deres alder og udviklingsniveau ikke fuldt ud kan forstå og overskue konsekvenserne af, og som de derfor ikke er i stand til at give deres samtykke til. Samtidig med at det overskrider samfundets lovgivning og den almindelige sociale moral.

Der er desuden tale om seksuelle overgreb, hvis der ikke er jævnbyrdighed mellem de involverede parter. Det kan for eksempel være, når en voksen eller ældre teenager udnytter et barns tillid til at få tilfredsstillet sit seksuelle behov. Bruges den manglende jævnbyrdighed til at opnå seksuel tilfredsstillelse, er der tale om et seksuelt overgreb.

Seksuelle overgreb mod børn og unge kan ske i mange forskellige kontekster; i familien, i daginstitution og skole, i forbindelse med fritidsaktiviteter og ved tilfældige møder ml. et barn/ungt menneske og en krænker. Overgreb på børn og unge forekommer i alle samfundslag, og krænkeren kan være et nært eller fjernt familiemedlem, en voksen barnet/den unge kender godt eller mere perifert eller én, barnet/den unge aldrig har mødt før. Krænkere kan også være andre børn og unge. Seksuelle overgreb kan være enkeltstående eller gentagne.

FORSKELLIGE TYPER OVERGREB

  1. Seksuelle overgreb uden kropslig kontakt mellem krænkeren og barnet. Det kan fx være seksuelt betonet snak eller chat på nettet, at krænkeren blotter sine kønsdele for barnet, eller barnet tvinges til at overvære seksuelle handlinger mellem andre, fx samleje eller pornografisk materiale.
  2. Seksuelle overgreb med kropslig kontakt mellem krænkeren og barnet, hvor krænkeren beføler barnet uden på kroppen, fx på kønsorganerne, at barnet bliver tungekysset, at barnet bliver presset eller tvunget til onani osv.
  3. Seksuelle overgreb med indtrængen i barnets krop, fx ved vaginalt, analt og oralt samleje, samlejelignende handlinger, indtrængen af fingre, genstande og ved vold.
  4. Digitale overgreb på nettet kan være tilfældige, grænseoverskridende henvendelser, fx hvor børn og unge bliver spurgt af en fremmed chatter, om de har lyst til sex eller at få tilsendt uønskede nøgenbilleder. Men de digitale overgreb kan også ske som del af en længerevarende opbygning af et venskab på nettet, også kaldet grooming, hvor krænkeren i kraft af den relation, vedkommende har skabt med barnet, får barnet til at indvillige i forskellige seksuelle aktiviteter.
  5. Incest er seksuelle overgreb af alle de ovennævnte typer begået af en beslægtet voksen eller overgreb mellem søskende. 

MYTER OM SEKSUELLE OVERGREB

Der findes nogle myter om seksuelle overgreb på børn og unge, som er ganske problematiske, da de skaber og opretholder skam hos ofrene for overgreb og gør det vanskeligere for dem at være åbne om deres oplevelser og opsøge hjælp til at bearbejde senfølgerne. De mest udbredte myter er:

“Hvis barnet bliver seksuelt ophidset eller får orgasmer under overgrebet, betyder det, at barnet havde lyst til det, der foregik og selv var villig til at deltage.”

Et seksuelt forhold mellem en voksen og et barn (eller et ældre og yngre barn) er altid ulige. Barnet er derfor ikke stand til at sige ja til det, der foregår, da barnet udviklingsmæssigt ikke er i stand til at forstå, hvad den  seksuelle kontakt indebærer, og hvad det siger ja til. En sådan seksuel kontakt er derfor altid et overgreb, som barnet er uden skyld i. Mange er ikke klar over, at det er helt almindeligt og naturligt, at der hos barnet kan opstå fysisk nydelse og også orgasme i forbindelse med overgreb. Men at barnet reagerer rent fysisk, betyder ikke, at der er tale om en  frivillig eller ligeværdig relation. Det betyder heller ikke, at barnet ønskede de seksuelle handlinger eller forstod, hvad de var udtryk for. Et barns krop er tidligt udviklet i forhold til at opleve seksuel lyst og nydelse, men mentalt og følelsesmæssigt er barnet ikke parat til seksuelle forhold med voksne eller ældre børn. Det er ikke sjældent, at drenge reagerer på seksuelle overgreb ved at få rejsning og udløsning, og det er også kendt, at piger/kvinder ved for eksempel voldtægt kan udskille sekret i skeden for at mindske de fysiske skader, som voldtægten kan medføre. Det sker også, at piger/kvinder får orgasme under en voldtægt, uden at det betyder, at de nyder det, der foregår. Der er tale om rent kropslige reaktioner.

“Det er kun piger, der udsættes for seksuelle overgreb.”

Både drenge og piger udsættes for seksuelle overgreb, men der rapporteres flest tilfælde af piger, der udsættes for seksuelle overgreb. 

“Drenge, som har været udsat for seksuelle overgreb, er  – eller bliver – homoseksuelle.”

Drenge bliver ikke homoseksuelle af at være blevet krænket af en mand, men det at blive udsat for seksuelle overgreb kan give en usikkerhed på seksualitet og på ens kønsidentitet. Dette gør sig iøvrigt også gældende for piger, der udsættes for overgreb.

“Det er kun mænd, der krænker børn seksuelt.”

Kvinder kan også være krænkere, og både piger og drenge kan blive udsat for seksuelle overgreb af kvinder. 
 

“Hvis man har været udsat for overgreb som barn, vil man senere selv udsætte andre for overgreb.”

Der ses en sammenhæng mellem at have været udsat for vold og det at blive seksuelt krænkende. Men det betyder ikke, at man selv vil udsætte andre for seksuelle overgreb senere i livet, hvis man har været udsat for seksuelle overgreb. Selvom de fleste, der krænker andre seksuelt, selv har været udsat for seksuelle krænkelser eller anden vold, betyder det ikke, at de fleste, der har været udsat for seksuelle krænkelser, vil krænke andre. Derimod kan det godt være en senfølge, at man som barn/ung (indtil 15 år) krænker et andet barn seksuelt, fordi man har fået ikke-alderssvarende seksuelle erfaringer alt for tidligt i sit liv. 

“Seksuelle overgreb på børn begås kun af voksne.”

Mange seksuelle overgreb foretages af andre børn, jævnaldrende såvel som større børn. Der er afgørende forskel på at krænke, når man er barn og ikke forstår, hvad man gør ved et andet barn, og når man bliver mere moden og kan og skal tage ansvar for sine handlinger. Senfølgerne efter at have været udsat for seksuelle krænkelser fra et andet barn, kan dog være de samme, som hvis man er blevet udsat for overgreb af en voksen.

“Det er bedst bare at glemme overgrebene fra barndommen og komme videre.”

Det er en misforståelse, at man kan beslutte sig for at ”glemme” sine overgreb i barndommen og bare komme videre. Mange udenforstående har svært ved at forstå, at det er så hårdt at have været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, for nu, hvor man er voksen, er det jo “overstået”. Det kan være meget svært for omgivelserne at forstå, hvor ødelæggende seksuelle overgreb i barndommen kan være også mange år efter, og hvilke følger af disse man kan kæmpe med i sit voksenliv. Det er derfor meget vigtigt at møde respekt og støtte fra omgivelserne, når man vover at tale om sine overgreb, i stedet for at blive mødt med, ”at man skal tage sig sammen og komme videre”. Den bedste måde at komme sig over sine senfølger, er faktisk at få bearbejdet det, man har været været udsat for, hvilket ikke kan ske, hvis man undgår at bringe sig i kontakt med hændelserne og fortier dem over for sig selv og/eller andre.

LÆS MERE OM SEKSUELLE OVERGREB

www.csm-danmark.dk

KONTAKT PSYKOLOG EA ANCHER

Klinik: Vesterbrogade 62, 3. tv., 1620 Kbh V
Mobil: 30 24 37 94
E-mail: ea@eaancher.dk


FIND VEJ TIL MIN KLINIK

Min klinik ligger centralt på Vesterbro tæt ved både Københavns hovedbanegård og Vesterport station.