OM

Psykolog Ea Ancher – Valby – København

Jeg er født i 1971, gift og mor til en voksen datter.

Jeg er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet i 2010, autoriseret af Psykolognævnet i 2013 og specialist i psykotraumatologi.

Jeg har i 2016 afsluttet den 2-årige terapeutiske efteruddannelse i NARM (den Neuro Affektive Relationelle Model), som er en metode til behandling af både chok- og udviklingstraumer. Derudover har jeg taget grunduddannelsen i Relationel Biologisk Traumebehandling på Skolen for psykosomatik. Aktuelt er jeg i gang med at uddanne mig i EMDR. 

Jeg har altid interesseret mig for udviklingen og behandlingen af traumer og har gennem min studietid arbejdet frivilligt hos:

Som færdiguddannet har jeg ud over at have privat praksis været ansat på Glostrup Observations- og Behandlingshjem og på Kvindehjemmet, som er et krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn, på Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet samt på Reden.

Jeg har praksis i Valby, hvor jeg tilbyder individuelle samtaler, par- og familiesamtaler samt supervision til psykologer i forbindelse med opnåelse af autorisation og specialistuddannelse samt andre fagpersoner, fx pædagogisk personale.

For at sikre kvaliteten af mit terapeutiske arbejde modtager jeg løbende supervision, går i egenterapi og holder mig fagligt opdateret gennem kurser og videreuddannelse.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog forening og følger de Etiske retningslinjer for nordiske psykologer.