OM

Psykolog Ea Ancher – Vesterbro – København

Jeg er født i 1971, gift og mor til en voksen datter.

Jeg er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet i 2010, autoriseret af Psykolognævnet i 2013 og aktuelt i gang med specialistuddannelsen i psykotraumatologi.

Jeg har i 2016 afsluttet den 2-årige terapeutiske efteruddannelse i NARM (den Neuro Affektive Relationelle Model), som er en metode til behandling af både chok- og udviklingstraumer. I øjeblikket er jeg i gang med grunduddannelsen i Relationel Biologisk Traumebehandling på Skolen for psykosomatik

Jeg har altid interesseret mig for udviklingen og behandlingen af traumer og har gennem min studietid arbejdet frivilligt hos:

Som færdiguddannet har jeg ud over at have privat praksis været ansat på Glostrup Observations- og Behandlingshjem og på Kvindehjemmet, som er et krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn samt på Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet. Ved siden af min private praksis arbejder jeg aktuelt som psykolog på Reden.

Jeg har praksis centralt på Vesterbro i København, hvor jeg tilbyder individuelle samtaler, par- og familiesamtaler samt supervision til psykologer i forbindelse med opnåelse af autorisation og andre fagpersoner, fx pædagogisk personale.

For at sikre kvaliteten af mit terapeutiske arbejde modtager jeg løbende supervision, går i egenterapi og holder mig fagligt opdateret gennem kurser og videreuddannelse.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog forening og følger de Etiske retningslinjer for nordiske psykologer.

KONTAKT PSYKOLOG EA ANCHER

Klinik: Vesterbrogade 62, 3.tv., 1620 Kbh V
Mobil: 30 24 37 94
E-mail: ea@eaancher.dk