OM UDVIKLINGSTRAUMER

Psykolog Ea Ancher – Valby – København

HVAD ER UDVIKLINGSTRAUMER?

Udviklingstraumer kan defineres på flere måder. Ofte forstås udviklingstraumer som de skader et barn, der vokser op med overgreb, vanrøgt og omsorgssvigt, påføres ift. udviklingen af personlighed og tilknytningsevne. Her kan der fx være tale om alvorlige tilknytningsforstyrrelser, psykiske lidelser og kompleks PTSD. 

Udviklingstraumer kan derudover defineres og forstås som de følger af kronisk manglende afstemning mellem forældre og børn, som rigtig mange af os i større eller mindre omfang har oplevet i vores opvækst. Denne form for udviklingstraumer skyldes ikke direkte mishandling eller voldsomme omsorgssvigt, men har ikke desto mindre stor indflydelse på, hvordan man oplever sig selv og sin omverden samt på ens måde at være i relationer på.

Når man er et lille barn, er man dybt afhængig af sine omsorgspersoner og har ikke andre muligheder end at udvikle strategier til at klare de svigt og manglende afstemninger, man udsættes for. Relationen til omsorgspersonerne er overlevelsesmæssigt set livsvigtig, og den må derfor fra barnets perspektiv opretholdes for enhver pris. Den måde, man gør det på, kan betegnes som overlevelsestrategier. Hvilke overlevelsesstrategier, barnet udvikler, afhænger både af barnets alder samt omfanget af svigt og fejlafstemninger. Meget ofte bliver disse overlevelsestrategier (som var helt nødvendig og hensigtsmæssig adfærd i opvækstfamilien) til automatiserede reaktionsmønstre, som tages med ind i voksenlivet, “ligger på rygraden” og opfattes som en del af personligheden; “sådan er jeg”. Uanset at de måske ikke længere er hverken hensigtsmæssige eller nødvendige, men måske tværtimod kommer i vejen og spænder ben for det, man ønsker sig af sit liv og sine relationer.

GODE BØGER OM UDVIKLINGSTRAUMER

  • Laurence Heller og Aline Lapierre: Udviklingstraumer – hvordan udviklingstraumer påvirker selvregulering, selvbillede og evnen til kontakt (Hans Reitzels Forlag).
  • Bessel Van Der Kolk: Kroppen holder regnskab (FORLAGET KLIM).
  •  Bruce d. Perry og Maia Szalavitz: Drengen, der voksede op som hund (Hans Reitzels Forlag).

 

KONTAKT PSYKOLOG EA ANCHER

Klinik: Officehotel Valby, Høffdingsvej 34, 2500 Valby
Mobil: 30 24 37 94
E-mail: