OM VOLD I NÆRE RELATIONER

Psykolog Ea Ancher – Valby – København

HVAD ER VOLD?

Vold kan overordnet defineres som enhver handling, der er rettet mod et andet menneske, og som skader, smerter, skræmmer eller krænker, får personen til at gøre noget mod sin vilje eller holde op med at gøre noget, som vedkommende vil.

Når man taler om vold i nære relationer, skelner man mellem forskellige typer af vold – nogle af dem vil være nemme for de fleste at genkende som vold, andre kan være sværere for både den voldsudsatte og omgivelserne umiddelbart at forstå som vold, men er det ikke desto mindre, da de skader, smerter, krænker, skræmmer og begrænser den udsatte.

FYSISK VOLD

Fysisk vold kan være slag, spark, skub, bid, angreb med kniv og kvælningsforsøg, som kan give dig smerte og skade på kroppen. Fysisk vold kan både være mindre farlig, såsom lussinger og skub, men den kan også være så voldsom, at den resulterer i alvorlige skader på kroppen, kan medføre dødsfald og nogle gange ende med drab. Fysisk vold skader ikke kun kroppen, men skaber ofte også store psykiske vanskeligheder hos den udsatte. Mange voldsudsatte oplever frygt, angst, stress og at deres selvværd nedbrydes.

PSYKISK VOLD

Psykisk vold efterlader ikke spor på kroppen, men kan være lige så skadelig for den udsatte som den fysiske vold. Den psykiske vold kan være sværere at definere end den fysiske vold, for der er ikke ét parameter, der afgør, om man er udsat for fx psykisk vold. Man kan ikke sige, at hvis nogen gør sådan og sådan, er det pr. definition psykisk vold. Volden ligger i gentagelsen og den systematiske nedbrydning. Det er imidlertid vigtigt at kende til og være opmærksom på tegnene på psykisk vold, da det gør det lettere at undgå, at volden eskalerer. Det er også vigtigt at lære sine egne grænser at kende, så man kan være opmærksom på – og sige fra – hvis de bliver overskredet.  Ofte sker der det, at når man har været i en voldelig relation et stykke tid, har man fået sine grænser overskredet så mange gange, at man for det første har vænnet sig til det og for det andet måske har mistet fornemmelsen for, hvor ens grænser går. Her er en række kendetegn på psykisk vold, som kan hjælpe dig med at vurdere, om du selv, eller én du kender, måske er udsat for psykisk vold:

 • Din partner kontrollerer eller manipulerer dig.
 • Din partner ydmyger og håner dig.
 • Din partner vil bestemme, hvad du har på, hvad du spiser eller hvem du ser.
 • Din partner tjekker din mobil eller profiler på nettet
 • Din partner kalder dig øgenavne.
 • Din partner truer med at ødelægge nogle af dine ting.
 • Din partner ringer konstant eller skriver uforholdsvis mange beskeder, når I ikke er sammen og bliver sur, hvis du ikke svarer med det samme.
 • Din partner vil have sex med dig, selvom du ikke har lyst og bliver sur, hvis du ikke ønsker at have sex.
 • Du skal ”gå på æggeskaller” for at undgå, at din partner får pludselige raserianfald eller bliver kold over for dig.
 • Du oplever dig selv som svagere end du var engang og begynder måske at tænke på, om du er blevet psykisk syg, fx har fået angst eller er blevet deprimeret.
 • Du isolerer dig fra familie eller venner, fordi du synes, at det er lettere. Måske bliver der dårlig stemning derhjemme, hvis du ser andre. Måske er det svært, når du bliver spurgt til, hvordan du har det.
 • Du føler dig forvirret, ked af det og har svært ved at se klart, når du tænker på dit forhold.
 • Du gør ting, som du egentlig ikke har lyst til eller føler er rigtigt for at gøre din partner tilfreds.
 • Du udsættes for psykisk manipulation, der får dig til at tvivle på din egen fornuft og mentale sundhed (gaslighting).

STALKING

Stalking er en form for psykisk vold, hvor den udsatte gentagne gange udsættes for hændelser, som er krænkende og forstyrrende for vedkommendes liv. Hvis du er udsat for stalking, kan du fx opleve at blive forfulgt, overvåget, chikaneret telefonisk eller på sociale medier. Det kan også være, at du bliver udsat for hærværk eller at der bliver spredt falske rygter om dig. Enkeltvis kan hændelserne måske synes harmløse, men den konstante, ofte langvarige gentagelse kan skabe en høj grad af usikkerhed, frygt og utryghed. Stalkingforløb kan være af kortere varighed eller stå på i årevis.

MATERIEL VOLD

Materiel vold er ikke rettet mod dig som person, men i stedet mod dine private ejendele. Materiel vold kan fx være, at en anden smadrer ejendele, som har betydning og værdi for dig, at din partner ødelægger dit tøj eller smider dine ting ud, hvis I er uvenner eller går fra hinanden, og det kan også være materiel vold, hvis du nægtes adgang til dine personlige ejendele. Formålet med den materielle vold er at krænke eller skræmme dig og kan også være et middel til at få dig til at gøre ting, du ikke har lyst til, for at undgå at få dine ting ødelagt.

SEKSUEL VOLD

Seksuel vold er seksuelle eller seksualiserende handlinger, som du ikke ønsker, og som rettes eller udøves mod dig på en hensynsløs måde. Hvis du har været udsat for seksuel vold, vil du typisk føle dig behandlet uværdigt, respektløst og uden omsorg og have en oplevelse af, at personen, som udøver handlingerne, er ligeglad med dig, dine behov og ønsker. Seksuel vold kan have mange former, fx:

 • Du bliver tvunget til sex.
 • Du bliver presset eller tvunget til at deltage i bestemte seksuelle handlinger, som du ikke har lyst til.
 • Du bliver mod din vilje udsat for seksuelle handlinger, som er fysisk smertefulde.
 • Du bliver seksuelt udnyttet, når du sover eller er fuld.
 • Du bliver kaldt nedværdigende, seksuelt ladede ord, som du ikke bryder dig om.
 • Du bliver presset til at have sex for at bevise over for din partner, at du elsker vedkommende.
 • Du bliver tvunget til at prostituere dig eller have sex med andre end din partner, uden at du har lyst til det.
 • Du bliver presset eller manipuleret til at sende seksuelle billeder eller film af dig selv.
 • Dine intime billeder deles mod din vilje.
 • Du bliver filmet eller fotograferet i intime situationer mod din vilje eller vidende.
 • Du bliver rørt på kroppen mod din vilje.
 • Det bliver ikke respekteret, hvis du siger stop under sex.

ØKONOMISK VOLD

Økonomisk vold er en form for vold, hvor du bliver frataget retten til at styre din egen økonomi. Det kan fx være:

 • At du bliver nægtet adgang til din egen konto.
 • At du ikke har råderet over dine egne penge, men må bede din partner om lommepenge.
 • At du skal aflægge detaljeret regnskab for hver en krone, du bruger.
 • At nogen stifter gæld i dit navn eller tvinger dig til at gældsætte dig.
 • At du manipuleres til at udlåne penge, som du aldrig får igen.

GODE BØGER OM VOLD

 • Per Isdal: Meningen med volden (Kommuneforlaget)
 • Lars-Åke Kastling: Mænd, der slår kvinder (KLIM)
 • Christina Copty: Den svære kærlighed – Om narcissisme og parforhold (Lindhardt og Ringhof)
 • Gitte Lindholt: Slip fri af psykopatens klør (POWERPRESS)
 • Inger Glavind Bo: Det sker ikke for mig (DANSK PSYKOLOGISK FORLAG)
 • Judith Lewis Herman: I voldens kølvand (Hans Reitzel)

HER KAN DU OGSÅ FÅ HJÆLP