SENFØLGER EFTER OVERGREB

Psykolog Ea Ancher – Valby – København

HVORDAN KAN JEG HJÆLPE DIG MED SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB?

Hvis du som barn har været udsat for seksuelle overgreb (læs mere om overgreb på børn og unge her), er det meget sandsynligt, at du kæmper med senfølger (som du kan læse mere om her), som giver dig forskellige vanskeligheder og forhindrer dig i at leve dit liv, som du gerne vil. Selv om du måske har kæmpet med disse vanskeligheder i mange år, betyder det ikke, at det ikke kan blive anderledes – jeg er af den overbevisning, at du kan komme til at leve et godt liv på trods af traumer og voldsomme oplevelser tidligt i dit liv.

Jeg kan hjælpe dig med at komme tættere på at have den tilværelse, du ønsker, ved at vi sammen undersøger din historie, så du kan blive klogere på, hvordan dine aktuelle problemer hænger sammen med de overgreb, du er blevet udsat for. På den måde vil det bl.a. blive mere tydeligt for dig, hvordan det, der i dit voksne liv fremtræder som senfølger, i din barndom var helt nødvendige mestringsstrategier i forhold til den situation, du var i. På den måde vil du kunne adskille dig fra overlevelsesstrategierne, få nye handlemuligheder og i højere grad blive i stand til at agere på en hensigtsmæssig måde i forhold til din nuværende situation. Det vil også betyde, at du får nogle mildere øjne på dig selv og dine vanskeligheder og være med til at mindske de følelser af skyld, skam, selvhad og lavt selvværd, som rigtig mange, der har været udsat for overgreb i barndommen, kæmper med. Jeg kan også hjælpe dig med at få bearbejdet bestemte traumeerindringer, som fylder meget for dig, fx i form af flashbacks og mareridt, så din dagligdag og dit velbefindende vil være meget mindre forstyrret af disse.

Jeg betragter senfølger som relationelle traumer, da det er traumer påført af en anden person – ofte et menneske, barnet har en mere eller mindre nær relation med. Traumer opstået i relationer skal heles i relationer, og hvis du vælger at starte et forløb hos mig med henblik på at bearbejde og hele dine senfølger, vil opbygningen af tillid og tryghed i vores relation derfor være et meget vigtigt element som forudsætning for at kunne hele dine traumer og som vores fælles arbejdsredskab i denne proces.  

Du er meget velkommen til at kontakte mig for at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig og få en fornemmelse af, om et forløb hos mig kunne være relevant for dig.

 

FIND VEJ TIL MIN KLINIK

Min klinik ligger centralt på Vesterbro tæt ved både Københavns hovedbanegård og Vesterport station.