SORG

Psykolog Ea Ancher – Valby – København

HVAD KAN JEG HJÆLPE DIG MED, NÅR DU ER I SORG?

Sorg er en naturlig reaktion på et tab, og mange har ikke brug for andet end tiden og støtten fra netværket i deres sorgproces (Du kan læse mere om sorg her). Det er altså ikke nødvendigvis påkrævet at gå til psykolog, fordi du sørger. Min erfaring er dog, at nogle sørgende kan have brug for at tale med en psykolog om deres sorg, og måske er det sådan for dig. Jeg kan hjælpe dig, hvis du genkender nogle af disse ting i forbindelse med din sorg:

 • Du har ikke et netværk, som du kan dele dine tanker og følelser i forbindelse med dit tab med.
 • Du har brug for nogen at dele mindet om en elsket person med og oplever ikke, at dit netværk kan bære at tale om den afdøde, kigge på billeder mv.
 • Du oplever, at du og dine nærmeste sørger på forskellige måder, og at det kan være svært at give hinanden plads og rum til den forskellighed i sorgen.
 • Du frygter at belaste andre, der selv er i sorg, med dine følelser.
 • Du har følelser i forbindelse med dit tab, som du synes er ”forbudte”, fx vrede mod afdøde eller andre pårørende.
 • Du føler skyld og skam i forbindelse med dit tab, fx over følelsen af ikke at have været der nok i et sygdomsforløb, ikke have været i stand til at forhindre et selvmord, være lettet over et dødsfald mv.
 • Du har brug for at tale om de livsforandringer, fx økonomisk, boligmæssigt og relationelt, som tabet har forårsaget og få hjælp til at navigere i den nye livssituation.
 • Du har oplevet traumatiske ting i forbindelse med dødsfaldet og har brug for at få bearbejdet disse for at kunne hengive dig til din sorgproces.

Hvis du lider af kompliceret sorg, er det som oftest nødvendigt med terapeutisk hjælp for at kunne genvinde din fysiske, mentale og følelsesmæssige sundhed og sørge på en hensigtsmæssig måde. Kompliceret sorg viser sig på følgende måder:

 • Kronisk tristhed, depression, vrede og bitterhed.
 • Vedvarende social isolation.
 • Vedvarende manglende evne til at udtrykke følelser og tanker om den døde.
 • Overoptagethed af afdøde og tabet.
 • Vedvarende angst for nærhed af frygt for nye tab.
 • Vedvarende sænket funktionsevne hjemme og på arbejde.
 • Vedvarende overforbrug af medicin og/eller alkohol.
 • Psykotisk adfærd (eksempelvis vrangforestillinger, hallucinationer, samt stærkt usammenhængende tale og tænkning). 
 • Selvmordsforsøg.

Der kan altså være mange forskellige grunde til at opsøge terapeutisk hjælp i forbindelse med sorg. Hvis du tænker, at du kunne have gavn af psykologsamtaler i din sorgproces, er du meget velkommen til at kontakte mig, så vi kan få en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig. 

KONTAKT PSYKOLOG EA ANCHER

Klinik: Officehotel Valby, Høffdingsvej 34, 2500 Valby
Mobil: 30 24 37 94
E-mail: