UDVIKLINGSTRAUMER

Psykolog Ea Ancher – Valby – København

 

HVAD KAN JEG HJÆLPE DIG MED I FORHOLD TIL UDVIKLINGSTRAUMER?

Måske er du i tvivl om, hvad udviklingstraumer egentlig er – det kan du læse mere om her. Det kan også være, du spekulerer over, hvad det kan nytte at tale om tidligere oplevelser og traumer – tingene er jo sket og kan ikke laves om. Det er rigtigt, at vi ikke kan ændre på – eller glemme – hvad der er sket i fortiden, fx i barndommen. Men her er det vigtigt at forstå, at erindringer ikke er identiske gentagelser af fortiden, og at det at tale om smertefulde erindringer i en sikker og tryg ramme giver mulighed for at reducere den smerte, der er forbundet med dem. Ved at tale om det med en empatisk person, som du føler dig tryg ved (på en måde, der ikke fremkalder en direkte genoplevelse af hændelserne), kan der fremkaldes nye neurale fyringer i hjernen, som tilfører de gamle erindringer mere positive associationer. Derved indkodes en følelse af tryghed, støtte og trøst, der forbinder sig med den traumatiske oplevelse og skaber mulighed for, at traumereaktionerne modificeres. Det betyder, at det kan blive mindre smertefuldt at tænke på fortiden, og at der ikke bindes en masse energi i at undgå at komme i kontakt med de svære følelser, der er forbundet med den. Du kan derfor leve meget mere frit og opleve dig selv gladere, mindre angst og med mange flere handlemuligheder. 

Jeg kan også hjælpe dig med at blive klogere på dine overlevelsestrategier og forstå, hvordan de har været nødvendige for dig og har hjulpet dig med at håndtere de vilkår, der var dine på et givent tidspunkt i dit liv. Men også med at blive klar over, hvor og hvornår de måske ikke længere tjener dig godt og lære, hvordan du kan udvikle andre måder at forholde dig og handle på, som er mere i overenstemmelse med, hvad du ønsker dig af dit liv og dine relation til både dig selv og andre.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, så vi kan få en snak om, hvordan jeg kan hjælpe netop dig.

 

KONTAKT PSYKOLOG EA ANCHER

Klinik: Officehotel Valby, Høffdingsvej 34, 2500 Valby
Mobil: 30 24 37 94
E-mail: