VOLD I NÆRE RELATIONER

Psykolog Ea Ancher – Valby – København

HVAD KAN JEG HJÆLPE DIG MED, HVIS DU ER/HAR VÆRET UDSAT FOR VOLD?

Hvis du er, eller har været, udsat for vold i en nær relation (Du kan læse mere om de forskellige former for vold her), kan der være en lang række reaktioner og problemer, som du kan opleve at have brug for professionel hjælp til at håndtere og bearbejde. Nedenstående liste er eksempler på temaer, som jeg i min praksis ofte oplever, at voldsramte har brug for hjælp til (det kan sagtens være, at du oplever noget, som ikke er med på listen. Det betyder ikke, at det, du oplever, er forkert eller unormalt. Der findes mange reaktioner og oplevelser i kølvandet på vold – nogle af dem er fælles for de fleste voldsudsatte, andre er mere individuelle. Alle er lige rigtige og værdige at bede om hjælp til):

 • Skyld og selvbebrejdelse: ”Hvorfor går/gik jeg ikke bare?”, ”Hvordan kunne jeg ende i et forhold med sådan en person?”, ”Hvorfor så jeg ikke, at han/hun var voldelig?”, ”Hvordan kunne jeg byde mine børn at være i sådan en relation?”, ”hvordan kan jeg stadig elske en person, der behandler mig sådan her?”.
 • Skam: ”Der må være noget galt med mig, siden nogen vælger at behandle mig sådan her”, ”Hvis jeg havde været mere selvsikker/ydmyg/yngre/ældre/flottere/smartere osv., var det ikke sket for mig”, “Jeg er den type, man er voldelig over for”.
 • Tvivl: “Er det, jeg oplever/har oplevet i mit parforhold vold, eller er det bare mig, der er sart/nærtagende/oversensitiv?” (dette vil typisk være noget, man kæmper med, hvis der ikke har været fysisk vold i forholdet).
 • Lavt selvværd: ”Der må være noget om det, min partner har sagt om mig – jeg er uduelig/grim/psykisk syg/personlighedsforstyrret/ubegavet/en dårlig forælder/en dårlig kæreste/for åbenmundet/for indadvendt osv.”, “Der er ingen, der vil kunne elske én som mig”.
 • Manglende kontakt med egne følelser og behov: Når man er i en relation, hvor man udsættes for vold, bliver man meget optaget af at undgå volden og flytter derfor fokus fra sig selv til, hvordan partneren har det, og hvordan man kan holde vedkommende i godt humør. Det kan derfor med tiden blive svært at mærke, hvad man selv har lyst til eller behov for, og mange kæmper med at have svært ved at tage vare på egne behov og ønsker selv længe efter, at relationen til den voldelige person er ophørt.
 • Kærestesorg: Man elsker stadig den person, man pga. vedkommendes voldelige adfærd har været nødt til at bryde med, og sørger over tabet. Dette kan være svært for omgivelserne at forstå, og mange voldsudsatte er derfor meget ensomme med deres kærestesorg.
 • Frygt for igen at ende i en voldelig relation: Man er bange for ikke at kunne mærke, om en person er god for én eller ej og for ikke at kunne genkende og reagere på tegn på en usund/voldelig adfærd hos en ny partner.
 • Manglende tillid til andre mennesker: Man har pga. det, man har været udsat for i den voldelige relation, grundlæggende mistet troen på, at andre vil én det godt.
 • Håndtering af kontakt med den voldelige ekspartner: Dette vil ofte være et tema, hvis man har børn med den voldelige person og derfor fortsat er nødt til at kommunikere og samarbejde med vedkommende.
 • Ensomhed: Mange voldsudsatte er enten blevet isoleret fra deres netværk af deres partner eller har selv trukket sig fra venner og familie pga. den vold, der kunne være en følge af at opretholde disse eller pga. skyld- og skamfølelser over at være i en voldelig relation.
 • Seksuelle problemer: Hvis man er blevet udsat for seksuel vold, vil man ofte efterfølgende opleve at have vanskeligheder såsom at hade sin krop, mangle seksuel lyst og at få det dårligt, fx få flashbacks, under sex med sig selv eller en ny partner.
 • PTSD: Mange voldsudsatte udvikler PTSD som følge af den vold, de har været udsat for, og kæmper med fx flashbacks, angst, søvnløshed mv., som begrænser deres færden, hverdagsliv og livskvalitet voldsomt. 
Der kan altså være mange forskellige grunde til at opsøge terapeutisk hjælp, hvis du er – eller har været  – udsat for vold, og du er meget velkommen til at kontakte mig, så vi kan få en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig.